Pomáhame manažérom porozumieť dátam v ucelených dashboardoch

Prestaňte sa strácať v dátach - automatizujte Váš reporting, plánujte cashflow či získajte 360° pohľad na vaše podnikanie, ktorý podporí okamžitý rast a výkonnosť firmy.
chart widgetNotice widgetAWS logoGoogle Sheets logoPipedrive logoMailChimp logoSalesforce logoCVS iconBinarBase application

Dôverujú nám

SPPDataddoaTITP GroupMerchVestberryaWood & Company

Objavte unikátne dátové produkty

01.
Dáta na jednom mieste

Pripojenie dát

Jednoducho pripojte finančné dáta, údaje o zákazníkoch a treťostranové aplikácie. Nie je potrebné žiadne komplikované nastavenie. Bezproblémové sledovanie a analýza obchodných dát, ktoré podporujú informované rozhodovanie a rast.

connect
02.
Čistenie dát je na nás

Zbieranie dát

Presuňte dáta do BinarBase a ušetrite tak hodiny prác pri nastavovaní. My vaše dáta očistíme, priradíme im význam a všetko spracujeme za vás. Vďaka moderným technológiám vieme povedať, čo sa vo vašich dátach skrýva a poskytnúť vám odporúčanie na ďalší krok.

pre-processing
03.
Objavujte možnosti aplikácie

Automatizácia

Identifikujte trendy v príjmoch, výdavkoch a cashflow, aby ste pochopili finančné zdravie spoločnosti. Spoznajte správanie zákazníkov vrátane nákupného správania či platobných cyklov. Sledujte KPIs na posúdenie progresu startupu a upravujte stratégiu na základe dát.

discover
04.
Zamerajte sa na výsledky

Reakcia a rast

Efektívne spravujte cashflow predvídaním fluktuácií, čím zabezpečíte, že budete mať dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie biznisových aktivít. Predpovedajte pokles zákazníkov a prijmite proaktívne opatrenia na udržanie existujúcich.

results

Prekvapivo jednoduchá práca s dátami

Dátový prístup k výkazu ziskov a strát

Použite dáta o výsledku hospodárenia na porovnanie výkonnosti s predchádzajúcimi obdobiami.
Benefit icon

Finančný kontroling a riadenie

Získajte prehľad o finančnom zdraví vďaka bezproblémovej integrácii finančných dát z rôznych zdrojov.
Fast results

Efektívnosť obchodného lievika

Optimalizujte cestu zákazníka a zvýšte tak mieru konverzie. Zefektívnite svoj predajný proces s cieľom maximalizovať príjmy a podporiť výkon spoločnosti.
Explorative analytics

Dáta pre startupy

Zjednodušte predajné lieviky, monitorujte marketingové kampane a zvýšte prevádzkovú efektívnosť s cieľom dosiahnutia udržateľného rastu.
“Teraz už konečne rozumiem dátam, ktoré mi BinarBase interpretuje do jednoduchého jazyka. Nevyhadzujem peniaze za žiadne iné nástroje, ale šetrím čas a robím rýchle a efektívne rozhodnutia.”
Portrait
Dušan Tarčák
Konateľ, HCG, s.r.o.
company logo

Prípadové štúdie

Blog

We store and use cookies on our BinarBase website.

Technical cookies - cookies that we absolutely need for the proper functioning of our website and all its functionalities. If you turn of these cookies in your browser settings, our website will not function properly.

Analytical - these cookies help us to analyse traffic to our website and the interaction of users of our site with its content and to improve our site and services to give you the best possible experience. We only gather and use these cookies if you give us permission to do so.

More information